ถ่ายภาพงานแต่งงาน งานหมั้น โรงแรม หลุยทราเวินส์

ถ่ายภาพแต่งงาน งานหมั้น ที่โรงแรมหลุยทราเวินส์

ทางเราได้รับมอบหมายให้เป็นช่างภาพแคนดิต ถ่ายภาพงานแต่งงาน ครั้งนี้ งาน แต่งงาน ครั้งนี้เป็นงานแต่งงานที่เรียกได้ว่าคนละประเทศคนละเชื้อชาติยังมารักกันได้

เจ้าบ่าวเป็นหนุ่มรูปงามเชื้อสายไทย เจ้าสาวเป็นหญิงสาวรูปงามแห่งสาธารณรัฐประชาชนลาว

เชิญชมภาพได้เลยครับ

ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้นถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้นถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้นถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น

ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น

 

 

 

 

 

ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น ถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพพิธีหมั้น

Categories

Recent Posts

tofu Written by: